To pravé místo pro Váš nákup®
 

Pro členy družstva

Členství v družstvu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná, souhlasí se stanovami družstva a má zájem se aktivně podílet na činnosti družstva.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. dochází ke změně stanov družstva. Zásadní změnou je sjednocení základního členského vkladu na hodnotu 1000 Kč.

Stanovy Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově naleznete zde.

Aktuální vymezení regionálních členských základen družstva naleznete zde.

Oznámení o konání regionálních členských schůzí najdete zde. 

Jak se stát členem družstva?

Zájemce o členství vyplní žádost o přijetí za člena Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, která mu bude poskytnuta v sídle družstva v Mikulově, nebo si ji vyplní prostřednictvím formuláře Žádost o přijetí za člena Jednoty. Dále je zájemce povinen při podání žádosti splatit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a zápisné 100 Kč. O přijetí za člena družstva rozhodne představenstvo a o výsledku ho vyrozumí písemně.

Jak ukončit členství v družstvu?

Pokud člen nadále nechce být členem družstva, má možnost z družstva vystoupit, a to na základě písemného oznámení představenstvu družstva. Členství zaniká po uplynutí dvou měsíců od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, kdy člen písemně (formulář Ukončení členství v družstvu) oznámil toto rozhodnutí představenstvu družstva.

Jak postupovat v případě úmrtí člena?

Pozůstalí informují příslušného notáře při dědickém řízení, že zemřelý byl členem Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově. Po pravomocném ukončení dědického řízení je dědic povinen kontaktovat družstvo a předložit úplné znění Usnesení z dědického řízení  - tedy opatřené razítkem notáře, že usnesení nabylo právní moci, nebo potvrzení notáře. Na základě tohoto usnesení, případně potvrzení je členství ukončeno a dědici je ve lhůtě 3 měsíců vyplacen vypořádací podíl uvedený v usnesení.

Jak mohu provést aktualizaci svých osobních údajů (změna bydliště, příjmení,...)?

Aktualizaci údajů lze provést dvěma způsoby:

  • aktualizaci svých údajů vyplněním formuláře

"Aktualizace údajů člena Jednoty, spotřebního družstva v Mikulov" 

  • vyplněním přihlášky do COOP Clubu aktualizovat své údaje a stát se členem COOP Clubu a čerpat členské výhody

"Přihláška do COOP Clubu pro členy družstva Jednota Mikulov"